Description

normy a očakávania, ktorým sa ženy a muži spravidla prispôsobujú, a to v rozsahu, ktorý v danom časovom bode vymedzuje určitú spoločnosť, kultúru a komunitu

Additional notes and information

Rodové normy sú predstavy o tom, ako by mali ženy a muži vyzerať a konať. Rodové normy sa internalizujú v ranných fázach života a môžu vytvoriť životný cyklus rodovej socializácie a stereotypizácie.