Description

standardy a očekávání, které ženy a muži obecně splňují, a to v rozsahu určeném v dané době příslušnou společností, kulturou a společenstvím

Additional notes and information

Genderové normy jsou představy o tom, jak ženy a muži mají jednat a jaké či jací mají být. Vnitřně se s nimi ztotožňují v raných obdobích života a mohou vytvářet životní cyklus genderové socializace a uplatňování genderových stereotypů.