Description

izraz človekove spolne identitete in tista spolna identiteta, ki jo zaznavajo drugi

Additional notes and information

Ljudje si navadno prizadevajo, da sta njihov spolni izraz ali njihova predstavitev spola skladna z njihovo spolno identiteto/identitetami, ne glede na spol, ki jim je bil pripisan ob rojstvu.