Description

kvinnlig människa, person som tilldelats det kvinnliga könet vid födseln eller en person som definierar sig själv som kvinna