Description

persona, kuras dzimumidentitāte atšķiras no dzimšanas brīdī piešķirtās dzimtes un kura vēlas atspoguļot dzimumidentitāti veidā, kas atšķiras no dzimšanas brīdī piešķirtās dzimtes

Additional notes and information

Ietver cilvēkus, kas uzskata, ka viņiem nepieciešams, vai vēlas vai izvēlas pasniegt sevi neatbilstoši dzimtes lomai, kas viņiem piešķirta dzimšanas brīdī, un kas šim nolūkam izmanto apģērbu, aksesuārus, kosmētiku vai ķermeņa pārveidi. Tas cita starpā ietver transpersonas, kas ir daļēji vīrieši un sievietes, transseksuāļus, transvestītus un personas, kas valkā citai dzimtei raksturīgu apģērbu.