Description

osoba, której przypisano płeć męską podczas narodzin lub osoba, która definiuje siebie jako mężczyznę