Description

Използване на процедура за контролиране на репродуктивното поведение на жена или на групи жени.

Additional notes and information

Това включва операция, която има за цел или последствие отнемане на способността на жената да се възпроизвежда по естествен път, без нейното предварително и информирано съгласие или разбиране за процедурата и последствията от нея. Насилствената стерилизация представлява насилие над жените и е форма на вредна практика, която оказва отрицателно въздействие върху физическото и душевното здраве на жените и нарушава тяхното право на репродуктивна автономност.