Description

zákrok, ktorý sa používa na kontrolu reprodukčného správania ženy alebo konkrétnej skupiny žien

Additional notes and information

Zahŕňa chirurgický zákrok, ktorého účelom alebo účinkom je ukončenie schopnosti ženy prirodzene sa rozmnožovať bez jej predchádzajúceho a informovaného súhlasu alebo pochopenia zákroku a jeho následkov. Násilná sterilizácia predstavuje násilie voči ženám a je formou škodlivých postupov, ktoré negatívne ovplyvňujú telesné a duševné zdravie žien a porušujú ich právo na reprodukčnú autonómiu.