Description

Toimenpiteen käyttö naisen tai tietyn naisryhmän lisääntymiskäyttäytymisen säätelemiseksi

Additional notes and information

Kyse on kirurgisesta toimenpiteestä, jonka tarkoituksena tai vaikutuksena on naisen luonnollisen lisääntymiskyvyn päättäminen ilman hänen etukäteen antamaansa tietoon perustuvaa suostumusta tai ymmärrystä toimenpiteestä ja sen seurauksista. Pakkosterilointi on naisiin kohdistuva loukkaus ja haitallisen käytännön muoto, joka vaikuttaa kielteisesti naisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen ja loukkaa heidän oikeuttaan lisääntymistä koskevaan itsemääräämisoikeuteen.