Description

Принудна трудноћа значи незаконито затварање жене која је принудно оплођена, са намјером да се утиче на етнички састав било којег становништва или изврше друга тешка кршења међународног права. Принудна трудноћа је Римским статутом Међународног кривичног суда дефинисана као злочин против човјечности и ратни злочин и изједначена је са мучењем.