Description

ulovlig frihedsberøvelse af en kvinde, der er blevet gjort gravid med magt med det formål at påvirke et folks etniske sammensætning eller at begå andre alvorlige overtrædelser af folkeretten

Additional notes and information

I Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol er tvungen graviditet defineret som en forbrydelse mod menneskeheden og en krigsforbrydelse, og er ligestillet med tortur. Uden for krigsforhold kan tvangsgraviditet defineres som når en kvinde eller pige bliver gravid uden at have søgt eller ønsket det, og abort nægtes, hindres, forsinkes eller gøres vanskelig. Kilde til note: https://www.equalitynow.org/forced_pregnancyd_pregnancy