Description

nezákonné zadržanie ženy, ktorá bola násilne oplodnená s úmyslom ovplyvniť etnické zloženie ktorejkoľvek populácie alebo vykonať iné závažné porušenie medzinárodného práva

Additional notes and information

Nútené tehotenstvo sa podľa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu vymedzuje ako zločin proti ľudskosti a vojnový zločin a je rovnocenný mučeniu. Mimo vojnového kontextu možno nútené tehotenstvo definovať ako situáciu, keď žena alebo dievča otehotnie bez toho, aby si to želala, a odoprie, oneskorí alebo sťaží sa jej prístup k možnosti umelého prerušenia tehotenstva. Zdroj pre poznámku: https://www.equalitynow.org/forced_pregnancy