Description

studier med huvudsakligt syfte att tillhandahålla en vetenskaplig förståelse för kvinnors och flickors situationer, roller och valmöjligheter i samhällen och kulturer

Additional notes and information

Starten för feministiska studier var utgångspunkten om kvinnors underordning som återfanns inom alla områden och alla nivåer av det offentliga och privata livet samt osynliggörandet av kvinnor historiskt och kulturellt. Feministiska studier fodrar ett tvärvetenskapligt angreppssätt då de inkluderar samtliga kunskapsområden och en kombination av teoretiska och metodologiska aspekter i forskningen om könade fenomen och har därför ofta inte enbart akademisk karaktär utan även politisk.