Description

Студије чији је циљ углавном да пруже научно разумијевање ситуација, улога и опција жена и дјевојчица у друштвима и културама. Полазиште феминистичких или родних студија били су докази о угњетавању жена, што се опажало у свим областима и на свим нивоима јавног и приватног живота, као и свијест о њиховој невидљивости у историји и култури. Феминистичке студије захтијевају мултисекторски приступ тако што покривају сва подручја знања и комбинују теоријске и методолошке аспекте у својим истраживањима родних појава, те стога врло често имају не само академски већ и политички карактер.