Description

Изследвания, насочени към обогатяване на научното знание за положението на жените и момичетата, ролите и възможностите за тях в обществата и културите.

Additional notes and information

Отправната точка на феминистките изследвания е потисничеството над жените във всички области и на всички нива от обществения и частния живот, както и неосведомеността относно факта, че това подтисничество остава незабелязано, както в историята, така и в културата. За феминистите изследвания е необходим много секторен подход, тъй като те обхващат всички области на знание и съчетават теоретични и методологични аспекти на проучване на въпросите, свързани с пола, и поради това много често имат не само академичен, но и политически характер.