Description

Студије чији је циљ углавном да пруже научно разумевање женских и девојачких ситуација, улога и опција у друштвима и културама. Видети такође: женске студије

Additional notes and information

Полазиште феминистичких студија били су докази о угњетавању жена, која се опажала у свим областима и на свим нивоима јавног и приватног живота, као и свест о њиховој невидљивости у историји и култури. Феминистичке студије захтевају мултисекторски приступ у томе што покривају сва подручја знања и комбинују теоријске и методолошке аспекте у својим истраживањима родних појава, те стога врло често имају не само академски већ и политички карактер.