Description

studijas, kuru galvenais mērķis ir sniegt akadēmisku izpratni par sieviešu un meiteņu situāciju, lomu un iespējām dažādās sabiedrībās un kultūrās Feministisko studiju sākumpunkts ir argumentācija par sieviešu apspiešanu, kura tika pieredzēta visos publiskās un privātās dzīves laukos un līmeņos, kā arī vērīgums pret sieviešu neredzamību vēsturē un kultūrā. Femnistiskās studijas ietver multisektorālo pieeju, kura pārklāj visas zināšanu laukus un apvieno metodoloģiskus un teorētiskus aspektus dzimumu fenomenu pētniecībā, tāpēc tiem bieži ir netikai akadēmisks, bet arī poltisks raksturs.

Additional notes and information

Tilde vārdnīca - 'feminist' kā īpašības vārds apzīmē "relating to or advocating equal rights for women".