Description

forskning, der primært har til formål at tilvejebringe en videnskabelig forståelse af kvinders og pigers situation, roller og muligheder i forskellige samfund og kulturer

Additional notes and information

Udgangspunktet i feministisk forskning var argumentationen om undertrykkelse af kvinder,som kom til udtryk på alle områder og niveauer i den offentlige og private sfære, og bevidstheden om deres usynlighed i historie og kultur. Den feministiske forskning kræver en tværsektoriel tilgang ved, at forskningsfeltet dækker alle vidensområder og kombinerer teoretiske og metodiske aspekter i forskningen i kønsrelaterede fænomener, og den har derfor ofte ikke blot akademisk karakter, men iblandt også politisk eller aktivistisk karakter.