Description

štúdia, ktorá sa zameriavajú hlavne na zabezpečenia vedeckého chápania situácií, rolí a možností žien a dievčat v rámci rôznych spoločností a kultúr

Additional notes and information

Východiskovým bodom feministických štúdií bola argumentácia o útlaku žien, ktorá bola pozorovaná vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach verejného a súkromného života, ako aj o uvedomení si ich neviditeľnosti v histórii a kultúre. Feministické štúdie si vyžadujú viacodvetvový prístup, pretože zahŕňajú všetky oblasti vedomostí a vo svojom výskume rodových fenoménov spájajú teoretické a metodologické aspekty, a preto majú veľmi často nielen akademický, ale aj politický charakter.