Description

akademický, zpravidla interdisciplinární přístup k analýze postavení žen a genderových vztahů, jakož i genderový rozměr všech ostatních oborů

Additional notes and information

Zavedení ženských studií potvrdilo myšlenku, že ženy si samy o sobě zaslouží být předmětem studia, a vedlo k rozvoji feministické epistemologie. Ustavení ženských studií je samo o sobě politickým činem, propojuje ženská a feministická hnutí, čímž rozšiřuje možnosti změn ve společnosti.