Description

cur chuige acadúil, idirdhisciplíneach de ghnáth, maidir leis an anailís ar staid na mban agus ar chaidreamh inscne, chomh maith le gné inscne na ndisciplíní eile go léir

Additional notes and information

Dhearbhaigh bunú léann na mban an smaoineamh gur fiú staidéar a dhéanamh ar mhná astu féin, agus dá bharr d'eascair eipistéimeolaíocht fheimineach. Ann féin, is gníomh polaitiúil é léann na mban a bhunú, ag nascadh gluaiseachtaí ban agus feimineacha, agus dá bhrí sin ag cur leis na roghanna maidir le hathrú sóisialta.