Description

a nők helyzetének és a nemek viszonyának elemzésével, valamint az összes többi tudományág nemi dimenziójával kapcsolatos tudományos – rendszerint interdiszciplináris – megközelítés

Additional notes and information

A nőtudomány megjelenése megerősítette, hogy a nők önmagukban véve kutatásra érdemesek, és a feminista ismeretelmélet kialakulásához vezetett. Önmagában véve a nőtudomány létrehozása politikai tett, amely összekapcsolja a feminista és a nőmozgalmakat és a tudományt, és ezáltal megsokszorozza a társadalmi változás lehetőségeit.