Description

akademiskt, ofta tvärvetenskapligt, ansats för att analysera kvinnors situation och relationer mellan könen samt genusdimensionen inom alla andra discipliner

Additional notes and information

Inrättandet av kvinnoforskning bekräftade idén om att kvinnor i sig är värda att studera och ledde till utformningen av en feministisk kunskapsteori. Inrättandet av kvinnoforskning är en politisk handling i sig som förbinder kvinnorörelser och feministiska rörelser och därmed ökar möjligheterna till social förändring.