Description

Насилие над жени и момичета по време на въоръжен конфликт, вариращо от физическо, сексуално до психологическо насилие, извършвано както от държавни, така и от недържавни участници, включително убийство, незаконни убийства, мъчения и други жестоки, нехуманни или унизителни видове третиране или наказание, отвличания, осакатяване, принудително набиране на жени бойци, изнасилване, сексуално робство, сексуална експлоатация, безследно изчезване, произволно задържане, принудителен брак, принудителна проституция, принудителен аборт, принудителна бременност и принудителна стерилизация.

Additional notes and information

Сексуално насилие е използвано по време на въоръжен конфликт по много различни причини, включително като форма на мъчение, за нанасяне на телесна повреда, за получаване на информация, за унижаване и сплашване и за разрушаване на общности. Изнасилването на жени е използвано за унижаване на опоненти, за изгонване на общности и групи от територията им и за умишлено разпространение на ХИВ. Жени са принуждавани да извършват сексуален и домашен робски труд. Жени също са били отвличани, а след това принуждавани да служат като „съпруги“ за награда на бойците.