Description

Naisten ja tyttöjen aseellisissa konflikteissa kokema väkivalta, jota on muun muassa fyysinen, seksuaalinen ja psykologinen väkivalta ja johon syyllistyvät sekä valtiolliset että muut kuin valtiolliset toimijat, mukaan lukien murhat, tapot, kidutus ja muu julma, epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus, sieppaukset, vahingoittaminen ja silpominen, naistaistelijoiden pakkorekrytoinnit, raiskaus, seksiorjuus, seksuaalinen hyväksikäyttö, tahdonvastainen katoaminen, mielivaltainen säilöönotto, pakkoavioliitto, pakkoprostituutio, pakkoabortti, pakkoraskaus ja pakkosterilointi

Additional notes and information

Seksuaalista väkivaltaa on käytetty aseellisissa konflikteissa monista eri syistä, muun muassa kiduttamaan, aiheuttamaan vamma, hankkimaan tietoja, halventamaan ja pelottelemaan ja tuhoamaan yhteisöjä. Naisten raiskausta on käytetty nöyryyttämään vastustajia, ajamaan yhteisöjä ja ryhmiä pois maaltaan ja levittämään tahallisesti HI-virusta. Naisia on pakotettu seksi- ja kotiorjiksi. Naisia on myös siepattu ja pakotettu sitten toimimaan taistelijoiden "palkkiovaimoina".