Description

Насиље које су искусиле жене и дјевојке током оружаног сукоба, у распону од физичког, сексуалног до психолошког насиља које су починили и државни и недржавни актери. Ови облици насиља укључују убиства, мучење и друга окрутна, нељудска или понижавајућа поступања или кажњавања, отмице, осакаћивање и сакаћење, принудно врбовање боркиња, силовање, сексуално ропство, сексуално искоришћавање, нестанак и принудно затварање жена, принудни брак, принудну проституцију, принудни побачај, принудну трудноћу и принудну стерилизацију.

Additional notes and information

Сексуално насиље се користи током оружаног сукоба из много различитих разлога, за мучење, за наношење повреда, извлачење информација, деградирање и застрашивање и уништавање заједница. Силовање жена користи се за понижавање противника, истјеривање заједница и група са земље и намјерно ширење HIV-а. Жене се приморавају на сексуални и кућни рад. Жене се такође отимају, а затим приморавају да служе као „супруге” за награђивање бораца.