Description

moterų ir mergaičių patiriamas smurtas ginkluoto konflikto metu, pradedant fiziniu, seksualiniu, baigiant psichologiniu smurtu, kurį vykdo ir valstybės, ir nevalstybiniai subjektai, įskaitant žmogžudystes, neteisėtą žudymą, kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką arba žeminantį elgesį arba bausmes, pagrobimus, žalojimą ir luošinimą, moterų kovotojų priverstinį įdarbinimą, išžaginimą, seksualinę vergovę, seksualinį išnaudojimą, priverstinį dingimą, savavališką kalinimą, priverstinę santuoką, priverstinę prostituciją, priverstinį abortą, priverstinį nėštumą ir priverstinę sterilizaciją

Additional notes and information

Ginkluotų konfliktų metu seksualinis smurtas buvo naudotas dėl įvairių priežasčių: kaip kankinimo forma, siekiant padaryti žalą, išgauti informaciją, pažeminti, įbauginti ir sunaikinti bendruomenes. Moterų žaginimas buvo naudojamas siekiant pažeminti priešininkus, nusavinti bendruomenių ir grupių žemes ir sąmoningai skleisti ŽIV. Moterys buvo verčiamos užsiimti seksu ir dirbti buities darbus vergovinėmis sąlygomis. Moterys taip pat buvo grobiamos ir po to verčiamos tarnauti kaip „žmonos“, apdovanojant kovotojus.