Description

qtil intenzjonat ta’ tifla minħabba parzjalità qawwija lejn is-subien fuq il-bniet mill-ġenituri u l-komunitajiet

Additional notes and information

Din it-tip ta' preferenza għal ulied subien ta' spiss tirriżulta fin-negliġenza tad-drittijiet bażiċi tal-bniet, inkluż is-saħħa, in-nutrizzjoni u l-edukazzjoni tagħhom u, fuq livell aktar estrem, tista' twassal għal infantiċidju femminili, li jista' jseħħ b'mod deliberat jew permezz ta' forom ta' negliġenza, bħal tbatija tal-ġuħ.