Description

žalinga praktika, kurią daugelyje visuomenių lemia paveldėjimo vyriškąja linija tradicija kartu su įsitikinimu, kad berniukai teiks ekonominę paramą, užtikrins saugumą senatvėje ir atliks tradicines su mirtimi susijusias apeigas

Additional notes and information

Socialinių normų sistemos, kurioje sūnūs vertinami labiau nei dukterys, dalis. Be to bendra šeimos dydžio mažėjimo tendencija, kurią kartais skatina griežtos, leidžiamų susilaukti vaikų skaičių ribojančios politikos, stiprina giliai įsišaknijusias nuostatas teikti pirmenybę vyriškos lyties palikuonims. Biologinės lyties atranka gali būti vykdoma dar prieš nėštumą (prieš implantaciją), nėštumo metu vykdant priešgimdyminį biologinės lyties nustatymą ir selektyvų abortą, arba po gimimo, kūdikį nužudant arba jo atsisakant. Biologinės lyties pasirinkimas kartais yra aktualus šeimos balansavimo tikslais, tačiau daugiausia tai lemia sistemingai teikiama pirmenybė berniukams.