Additional notes and information

Från slutet på 1990 talet kom termen "könsstympning" att användas allt mer både inom forskningen och av olika institutioner. Att man föredrog denna term berodde delvis på missnöjet med de negativa associationerna till termen ”stympning” samt vissa bevis på att användningen av det ordet hade en fjärmande effekt på utövande samhällen och kanske hindrade den sociala förändringsprocessen för upphörandet av kvinnlig könsstympning. För att fånga betydelsen av termen ”stympning” och ge vikt åt allvaret med detta fenomen på politisk nivå samtidigt som man använde mindre dömande terminologi för de utövande gemenskaperna använda uttrycket ”female genital mutilation/cutting” (kvinnlig könsstympning) av Unicef och UNFPA. I Sverige används begreppet könsstympning av Socialstyrelsen.