Description

čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších ženských pohlavných orgánov alebo iné poškodzovanie ženských pohlavných orgánov, ktoré sa nevykonáva z lekárskych dôvodov

Additional notes and information

V anglickom jazyku sa rozlišuje medzi pojmami "female genital cutting" ("rezanie" ženských pohlavných orgánov) a "female genital mutilitation" (mrzačenie ženských pohlavných orgánov). Uprednostňovanie termínu "cutting" bolo čiastočne spôsobené nespokojnosťou s negatívnymi asociáciami vyplývajúcimi z pojmu „mrzačenie“ a niektorými dôkazmi, že používanie tohto slova rozdeľovalo komunity vykonávajúce tento zákrok a mohlo byť prekážkou v procese spoločenskej zmeny vedúcej k odstráneniu mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Medzinárodné organizácie UNICEF a UNFPA používajú výraz „mrzačenie ženských genitálií/pohlavných orgánov“ s cieľom poukázať na význam pojmu „mrzačenie“ a náležite zohľadniť závažnosť tohto fenoménu na politickej úrovni, pričom na označenie skupín vykonávajúcich tento zákrok zároveň využívajú menej kritický slovník. V slovenskom jazyku sa oba pojmy prekladajú ako "mrzačenie ženských pohlavných orgánov".