Additional notes and information

Tämän käsitteen suosiminen johtuu osittain tyytymättömyydestä "silpomiseen" liittyviin kielteisiin mielleyhtymiin ja siitä, että joidenkin näyttöjen mukaan kyseisen termin käyttö vieraannutti sitä harjoittavia yhteisöjä ja ehkä esti sosiaalisen muutoksen prosessia, jolla naisten sukuelinten silpominen voitaisiin lopettaa. Unicef ja UNFPA käyttävätkin ilmaisua "naisten sukuelinten leikkaus", jotta termin "silpominen" merkitys saadaan esiin ja voidaan painottaa asianmukaisesti tämän ilmiön vakavuutta poliittisella tasolla, mutta vältetään samalla käyttämästä kieltä, jolla tuomitaan käytäntöä harjoittavia yhteisöjä.