Description

Од касних деведесетих година двадесетог вијека термин „сјечење женских гениталија” је био у широкој употреби, и у истраживањима и у појединим организацијама. Склоност овом изразу дјелимично је посљедица незадовољства негативним асоцијацијама које се придају изразу „сакаћење” и неких доказа да је употреба тог појма отуђила групе које спроводе те поступке и можда чак спријечила процес друштвене промјене којим се укида сакаћење женских полних органа. UNICEF и UNFPA користе израз „сакаћење/резање женских полних органа” како би се придао значај изразу „сакаћење” и нагласила тежина тог поступка на нивоу политике те истовремено користила терминологија која је мање осуђујућа према групама које спроводе такву праксу.