Description

schadelijke verrichtingen aan de vrouwelijke genitaliën omwille van niet-medische doeleinden

Additional notes and information

Tijdens de eerste jaren dat deze voor vrouwen en meisjes schadelijke praktijk werd besproken buiten praktiserende groepen, werd er algemeen naar verwezen als 'vrouwenbesnijdenis'. Deze term trekt echter een parallel met besnijdenis bij mannen en schept daardoor verwarring over deze twee verschillende praktijken. Deze term wordt dan ook niet aanbevolen.