Description

У најширем смислу, обрезивање жена обухвата штетне процедуре над женским гениталним органима у немедицинске сврхе.

Additional notes and information

Првих година током којих се о овим поступцима штетним за жене и дјевојчице расправљало изван група које спроводе те поступке углавном су називани „женско обрезивање”. Тај израз, међутим, повлачи паралеле с мушким обрезивањем и посљедично ствара забуну између ове двије врло различите праксе. Из тог се разлога не препоручује коришћење појма „женско обрезивање”.