Description

kaitnieciskas procedūras, ko veic sieviešu dzimumorgāniem nemedicīniskos nolūkos

Additional notes and information

Pirmajos gados, kad šī sievietēm un meitenēm kaitnieciskās prakses forma tika apspriesta ārpus praktizējošajām grupām, to parasti sauca par “sieviešu dzimumorgānu apgraizīšanu”. Tomēr šis termins tiek salīdzināts ar terminu “vīriešu dzimumorgānu apgraizīšana”, kā rezultātā tiek radīta neskaidrība starp šīm divām atšķirīgajām praksēm. Tāpēc šo terminu lietot nav ieteicams.