Description

У најширем смислу, обрезивање жена обухвата штетне процедуре над женским гениталним органима у немедицинске сврхе. Видети такође: генитално сакаћење жена

Additional notes and information

Првих година током којих се о овим поступцима штетним за жене и девојчице расправљало изван група које спроводе те поступке, углавном су називани „женско обрезивањеˮ. Тај израз, међутим, повлачи паралеле с мушким обрезивањем и као резултат тога ствара забуну између ове две врло различите праксе. Из тог се разлога не препоручује коришћење појма „женско обрезивањеˮ.