Description

skadliga ingrepp på de kvinnliga könsorganen i icke-medicinska syften

Additional notes and information

Under de första åren då denna form av, för kvinnor och flickor skadliga, praxis diskuterades utanför de utövande grupperna hänvisade man i allmänhet till detta som ”kvinnlig omskärelse”. Genom denna term görs dock en koppling till manlig omskärelse och som en följd uppstår det förvirring när det gäller dessa två skilda praxisformer. Den rekommenderas därför inte.