Description

Meditsiinilise näidustuseta ja tervisega mitteseotud põhjustel naiste väliste suguelundite osaline või täielik eemaldamine või muul moel naiste suguelundite vigastamine

Additional notes and information

Lõikust teostab enamasti traditsiooniline ümberlõikaja, kellel on kogukonnas ka teisi olulisi rolle, nt sünnitustel osalemine. Üha enam teostavad naiste suguelundite moonutamist aga tervishoiutöötajad. Naiste suguelundite moonutamine on kahjulik praktika ja naiste äärmuslik diskrimineerimine ning rahvusvaheliselt käsitatakse seda naiste ja tüdrukute inimõiguste rikkumisena. Naiste suguelundite moonutamist teostatakse kõikjal maailmas, mõnes kultuuris on see abielueelne nõue, millega hoitakse kontrolli all naiste ja tüdrukute seksuaalsust. See praktika rikub inimese õigust tervisele, turvatundele ja füüsilisele puutumatusele, õigust olla vaba piinamisest ja julmast, ebainimlikust või alandavast kohtlemisest ning õigust elule, kui protseduuri tulemusena naine sureb.