Description

biologiskt baserad referens till det kvinnliga könet

Additional notes and information

Ordet ”female” härrör från latinets femella som är ett diminutiv av femina eller kvinna. Det antas ofta felaktigt härröra från ”male”, ett ord som kom genom fornfranskan från latinets masculus som är ett diminutiv av mas (man, maskulin).