Description

biologické referencie na ženské pohlavie

Additional notes and information

Slovo „ženský“ (ang. female) pochádza z latinského slova femela, ktoré je zdrobneninou slova femina, t. j. žena. Často sa mylne predpokladá, že pochádza zo slova „mužský“ (ang. male), ktoré sa do angličtiny dostalo prostredníctvom starej francúzštiny z latinského slova masculus, ktoré je zdrobneninou slova mas (mužský, maskulínny).