Description

shërbime ose programe që synojnë të sigurojnë që çiftet dhe individët janë në gjendje të vendosin lirshëm dhe me përgjegjësi numrin dhe hapësirën kohore të lindjes së fëmijëve të tyre, që ata të kenë informacionin dhe mjetet për ta bërë këtë, që të bëhen zgjedhje të informuara dhe që një gamë e plotë dhe e sigurt metodash efektive vihen në dispozicion