Description

Palvelut tai ohjelmat, joiden tarkoituksena on varmistaa, että pariskunnat ja yksittäiset henkilöt voivat päättää vapaasti ja vastuullisesti lastensa määrän ja synnytysvälin, että heillä on tietoa ja keinot tehdä niin, että tehdään tietoon perustuvia päätöksiä ja että saataville annetaan monia erilaisia turvallisia ja tehokkaita menetelmiä KORJAA

Additional notes and information

Perhesuunnitteluohjelmissa tarjotaan usein ehkäisyvälineitä ehkäisemään hedelmällisyyttä ja otetaan esille lastensynnytysväleihin vaikuttavia menetelmiä sekä äitien että pikkulasten terveyden suojelemiseksi. Perhesuunnitteluohjelmien on perustuttava tietoon perustuvan vapaaehtoisen valinnan periaatteeseen.