Description

tjenester eller programmer, der skal sikre, at par og enkeltpersoner frit og under eget ansvar kan beslutte, hvor mange børn de vil have og hvor langt der skal være imellem dem, at de har de nødvendige oplysninger og midler til at planlægge familieforøgelse, at der træffes velinformerede valg, og at der er et bredt udvalg af sikre og effektive metoder tilgængeligt til denne planlægning

Additional notes and information

Familieplanlægningsprogrammer tilbyder ofte præventionsmidler for at forhindre frugtbarhed og er fortalere for fødselsspredningsmetoder med henblik på at beskytte både mødres og spædbørns sundhed. Familieplanlægningsprogrammer skal baseres på princippet om et frit og informeret valg.