Description

servicii sau programe menite să asigure libertatea de decizie responsabilă a cuplurilor și persoanelor în ceea ce priveşte numărul de copii și intervalele dintre nașteri, accesul la informațiile și mijloacele necesare pentru a lua asemenea decizii informate în cunoștință de cauză și să facă disponibile o serie de metode sigure și eficace de planificare familială.

Additional notes and information

Programele de planificare familială oferă de multe ori contraceptive pentru a împiedica fertilitatea și pledează pentru metode de distanţare între naşteri pentru a proteja atât sănătatea femeilor cât și pe cea a copiilor. Programele de planificare familială trebuie să se bazeze pe principiul alegerii libere în cunoștință de cauză.