Description

Услуги или програми, насочени към гарантиране на това, че двойките и лицата имат възможността да вземат свободно и отговорно решения относно броя на децата, които желаят и периодите, в които ги желаят, че разполагат с информация и средства за това, че се вземат информирани решения и че е предоставен пълен набор от безопасни и ефективни методи .

Additional notes and information

В програмите за семейно планиране често се предлагат контрацептиви за предотвратяване на зачеването и се препоръчват методи за определяне на периодите между зачеванията, с цел закрила на здравето както на майката, така и на новородените. Програмите за семейно планиране трябва да се основават на принципа на информиран свободен избор.