Description

tjänster eller program som syftar till att säkerställa att par eller individer fritt och ansvarsfullt kan bestämma hur många barn de ska ha och när, att de har information och medel för detta, att informerade beslut fattas och att ett fullständigt urval av säkra och effektiva metoder finns tillgängliga

Additional notes and information

Familjeplaneringsprogram erbjuder ofta preventivmedel för att förhindra fertilitet och förespråka metoder för åldersmässigt avstånd mellan barn för att skydda mödrars och spädbarns hälsa. Familjeplaneringsprogram ska vara baserade på principen om ett informerat fritt val.