Description

služby či programy, jejichž účelem je poskytnout párům a jednotlivcům možnost svobodně a odpovědně rozhodovat o počtu a věkovém odstupu svých dětí a zajistit jim potřebné informace a prostředky, které jim umožní přijímat informovaná rozhodnutí a v plném rozsahu využívat bezpečné a účinné metody

Additional notes and information

Programy plánovaného rodičovství obvykle zahrnují nabídku antikoncepce pro zabránění početí a prosazují metody pro zajištění věkového odstupu mezi dětmi s cílem chránit zdraví matek i dětí. Programy plánovaného rodičovství musí vycházet ze zásady informované svobodné volby.