Description

отсуство со фиксно времетраење што може да го земе таткото на детето при раѓањето, или фиксно времетраење во која било година или кој било период на години