Description

nustatytos trukmės atostogos, kurias vaiko tėvas gali pasiimti vaikui gimus, arba nustatytos trukmės atostogos bet kuriais metais arba metų laikotarpiu